Kanal İstanbul İşletme Prensibi

Kanal İstanbul Projesi kapsamında trafik simülasyonu ve işletme prensibinin belirlenmesi çalışmaları sonucunda, İstanbul Boğazı’nda olduğu gibi, Kanal İstanbul için de deniz trafiğinin tek yönlü olarak, 12 saat Kuzey, 12 saat Güney yönlü olacak şekilde işletilmesine karar verilmiştir. Ancak, kötü hava şartları ve acil durumlarda veya seyir, can ve mal emniyetinin söz konusu olduğu durumlarda bu planlama da değişiklik yapılabilir.