Yeraltı Suyu Numerik Modeli

Kanal inşasının öncesinde yeraltı suyu durumunu belirlemek ve kanal kazıldıktan sonra yeraltısuyu akımının hareketini simüle edebilmek, tuzlu su etkileşimini  ortaya koyabilmek adına nümerik model çalışmaları gerçekleştirilmiştir.  Nümerik Model; Güney Modeli (KN 0+000 ile KN 21+500 arası) ve Kuzey Modeli (KN21+500 ile KN45+000 arası) olmak üzere  iki ayrı model şeklinde yapılmıştır.

1. Kavramsal Modelin Oluşturulması

2. Model Sınır ve Katmanları ile Jeolojik Kesitlerin Oluşturulması

3. Model Kalibrasyonunun Yapılması

4. Model Simülasyonlarının Çalıştırılması

Kanal güzergahı boyunca yeraltı sularının etkileri; uluslararası kurum ve kuruluşların tecrübelerinden yararlanılarak ülkemizin önde gelen üniversitelerinin alanında uzman akademisyenlerinin de  gözetiminde modellenerek gerekli mühendislik çözümleri geliştirilmiştir.

Doğal koşullarda,  Güney ve Kuzey alanlarında model kalibrasyonu gerçekleştirilmiş ve proje alanında yapılan sondaj çalışmalarıyla ölçülen yeraltı su seviyelerinde kavramsal model ile bölgesel yeraltı suyu modeli elde edilmiştir.  İki modelde de Kanal’ın inşaat ve işletme süresince yeraltı suyu akım modeli kurulmuş,  simülasyonları hazırlanmıştır.  Kanal güzergahı boyunca yeraltı suları ile ilgili tüm mühendislik tedbirleri gözetilmiştir.

Aşağıdaki şekilde yearltı suyu akım modeli Kuzey- Güney alanları gösterilmektedir.

 

 

Terkos Gölüne tuzlu su girişi kot farkı nedeni ile söz konusu değildir.