Canlı Hayatının Korunması

Kanal İstanbul ÇED inceleme alanından literatür ve saha çalışmaları kapsamında ekolojik çalışmalar yapılmıştır. Proje güzergahındaki kritik bölgeler ve bu bölgelerdeki flora fauna türleri ve habitatları değerlendirilmiştir. Endemik ve nadir türlerin korunması ve/veya taşınması ile ilgili gerekli önlemler ÇED Raporu’nda sunulmuştur.

Proje kapsamında 4 mevsim boyunca flora ve fauna ile ilgili 18 uzman ile çalışılmıştır.

Kanal İstanbul Proje alanında habitat tipleri ve yoğunlukları da belirlenmiştir.