Hidrolojik ve Hidrojeolojik Etütler

Kanal İstanbul güzergâhı boyunca, yüzey derelerinin taşkın pik debi ve hidrografları, proje alanının yağış, sıcaklık, buharlaşma, nispi nem, rüzgar ve kar gibi meteorolojik verilerin çok yıllık ölçümleri kullanılarak hesaplanmıştır. Ayrıca Kanal İstanbul Projesi’nin gerçekleşmesiyle proje alanı ve yakın çevresinde bulunan yer altı ve yer üstü sularına etki modelleri yapılmıştır.

  • 17 adet 940.30 metre gözlem kuyusu,
  • 8 noktada toplam 578.00 metre pompa kuyusu açılmış ve hidrojeolojik ölçümler yapılmıştır.

Çalışmalar kapsamında Kanal İstanbul güzergahı ve çevresinde bulunan mevcut su kaynağı envanterleri belirlenerek derlenmiş, değerlendirilmiş ve sonrasında yerinde arazi etütleri ile tespitleri yapılmıştır.

 

Proje kapsamında hidrolik parametreleri tespit edebilmek adına 8 adet pompa kuyusu, 17 adet gözlem kuyusu açılmıştır.

Pompa kuyuları inşa çalışmaları
Pompa kuyuları inşa çalışmaları
Akifer parametreleri tespiti için açılan pompa testi kuyuları-8 adet
Akifer parametreleri tespiti için açılan pompa testi kuyuları-8 adet

 

 

Proje güzergahı ve çevresi yüzey ve yeraltı suyu kaynakları, içme suyu sistemleri ve havza koruma alanlarını gösterir harita hazırlanmıştır.

Kanal güzergahı boyunca, gerekli sayıda modellerle, bölgede yüzey suları, dereleri vb. kaynaklar için yeni havza önerileri getirilmiştir.

Proje güzergahı ve çevresi için oluşturulmuş Thiessen Poligonları

 

 Aynı zamanda, Kanal İstanbul Projesi çerçevesinde geçirimlik deneyleri gerçekleştirilmiştir.

Sahada yapılan Basınçlı Su Testleri (BST) ve Permeabilite deneyleri ile akifer birimlerin hidrolik özellikleri sunulmuştur. 37 kuyuda farklı derinliklerde toplam 244 basınçlı su testi değerlendirmesi yapılmıştır.