Çatışma ve Karaya Oturma Senaryoları

İstanbul Boğazı’nın en keskin dönüş noktası 80° ve en dar dönüş yeri 698 m'dir.

Son 4 yıllık verilere göre, İstanbul Boğazı’nda gemiler,deniz trafik organizasyonu nedeniyle her geçişte yaklaşık 14,5 saat beklemektedir. Bazı şartlarda bu bekleme süresi 3-4 günü, her an yaşanması muhtemel bir kaza veya felaket durumunda haftaları da bulabilmektedir.

İstanbul Boğazı’nın deniz trafiğini 1930’lu yıllarda 50 metre uzunluğunda gemiler oluştururken, günümüzde boyları 350 metreye kadar varan gemiler İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapabilmektedir.

İstanbul Boğazı’ndan 2010 yılında 672 milyon gross ton yük geçmişken, bu miktar 2018 yılında 849 milyon gross tona yükselmiştir.

1930’larda İstanbul Boğazı’ndan geçen ortalama gemi sayısı 3000 ve 2019 yılında 43.000 iken, 2050 yılında Boğaz’dan geçecek gemi sayısının yılda 78.000 ve 2070 yılında ise 86.000 seviyesinde olması beklenmektedir.

Bu rakamlar bağlamında, çatışma senaryoları açısından yapılan risk hesaplamalarına göre Kanal İstanbul, en zor kısımlarda İstanbul Boğazı'ndan 13 kat daha güvenlidir.

Karaya oturma senaryoları açısından ise, Kanal İstanbul, en zor kısımlarda dahi İstanbul Boğazı’ndan 2 kat daha güvenlidir.