Deniz Araştırmaları ve Dalga Analizi

Kanal İstanbul Projesi kapsamında, akıntı, dalga, su seviyesi, sıcaklık, tuzluluk ve bulanıklık ölçümleri ile su kalitesi analizleri mevsimsel olarak yapılmıştır.

Yapılan mevsimsel ölçüm ve analiz sonuçları; hidrodinamik, su kalitesi, sediment taşınımı model çalışmalarında kullanılmıştır.

Bu ölçümlerin proje, inşaat ve işletme aşamalarında standart bir ölçüm programına bağlanarak, uzun dönem veri tabanı oluşturulması sağlanacaktır.

Etüt Proje Kapsamında,Sahada Yapılan Çalışmalara Örnekler

Kanal giriş ve çıkışında gerekli olabilecek yapıların planlaması için Karadeniz ve Marmara Denizi’nde rüzgar ve dalga modelleme çalışmaları da gerçekleştirilmiştir.

  • Derin Deniz Dalga Koşulları,
  • Yakın Kıyı Dalga Koşulları,
  • Farklı yönlere ait en büyük rüzgar hızları ve dalga yükseklikleri belirlenmiş ve gemi simülasyon çalışmalarında kullanılmıştır.