Alternatif Güzergah

Kanal İstanbul Projesi için alternatif güzergahlar değerlendirilmiştir.

Kanal İstanbul için 5 farklı koridor belirlenmiştir. Her koridor için ayrıntılı alt parametreler dikkate alınmıştır. 

Koridorlar; arazi topografyası, yapılabilirlik, maliyet, gelişim planları ve su kaynaklarına etkileri açısından incelendiğinde; 4 Nolu Koridor olan ‘Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu Kanal Koridoru’nun en uygun koridor olduğu tespit edilmiştir.