Su Kalitesi

Kanal’ın su kalitesindeki değişimlere etkisinin incelenmesi ve Kanal İstanbul nedeniyle Karadeniz ve Marmara Denizi arasındaki su değişimi miktarının mevcut durum ile karşılaştırılarak bu değişimlerin çevre üzerindeki etkilerinin incelenmesi amacıyla  hassasiyeti yüksek  bir  "Su Kalitesi Nümerik Modeli " hazırlanmıştır.

Karadeniz ve Marmara Denizi arasında Kanal’ın neden olacağı ilave su değişiminin Marmara Denizi su kalitesine etkileri model ile incelenmiş ve kayda değer bir olumsuz etki oluşmayacağı tespit edilmiştir.

 

Kış dönemi, yüzey ÇO(DO) Dağılımı                                                                                                                                                            Yaz dönemi, yüzey ÇO(DO) Dağılımı