Çalışma Takvimi

27 NİSAN 2011

 

PROJENİN AÇIKLANMASI

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından Kanal İstanbul Projesi açıklanmıştır.

2011-2013

 

GÜZERGAH ÇALIŞMALARI

Güzergah değerlendirmesi çalışmaları çeşitli üniversiteler ile birlikte yapılmıştır.

2013-2014

 
 

SONDAJ VE ÖN PROJE ÇALIŞMALARI

Belirlenen güzergah üzerinde sondaj çalışmaları yapılmıştır. Elde edilen jeolojik ve geoteknik veriler ışığında güzergah ön projesi oluşturulmuştur.

2014-2017

 

ETÜT PROJE İÇİN ÖN ÇALIŞMALAR

Proje güzergahında mevcut ve planlanan projeleri olabilecek tüm kurumlar ile görüşülerek koordinasyon sağlanmıştır. Dünyadaki yapay suyolu deneyimleri de incelenerek etüt proje işlerinin yol haritası belirlenmiştir. Güzergahın detaylı projesi için kanal aksında, yamaçlarda, deniz ve göl ortamında ilave sondaj lokasyonları kararlaştırılmış, jeofizik etütler eklenmiştir.

2017-2019

 

AYRINTILI SAHA, LABORATUVAR ÇALIŞMALARI VE ÇED SÜRECİ

Kara, deniz ve gölde ilave 7.000 metre ile toplam 304 noktada 17.100 metre sondaja ulaşılmıştır. Jeolojik, jeoteknik ve hidrojeolojik etütler yapılmıştır. Nümerik Modeller (Rüzgar ve Dalga İklimi, Akıntı, Sediment ve Su Kalitesi, Navigasyon, Deprem, Tsunami, Trafik vb.) oluşturulmuştur. Bu çalışmalardan elde edilen veriler ışığında kanal tasarımı tamamlanmıştır. Jeolojik, jeoteknik ve hidrojeolojik etütler ve nümerik modeller sonucu hazırlanan raporlar ÇED Raporu'na zemin hazırlamıştır. Bu veriler ışığında hazıranan ÇED Raporu 18 aylık bir program dahilinde tamamlanmıştır.