Sediment Taşınımı

Sediment Taşınımı Nümerik Modellemesi çalışmaları sonucunda, gerek Karadeniz ve Marmara kıyılarında gerekse kanal boyunca olumsuz bir sediment hareketi oluşmayacağı ve Terkos Gölü’nün etkilenmeyeceği belirlenmiştir.

Sediment ve dalga modelleme çalışmalarından temin edilen sonuçlar dalgakıran tasarımlarında dikkate alınmıştır.

Kanal’ın giriş ve çıkışında inşası planlanan koruma yapıları nedeniye kanal içerisinde, ciddi bir sediment hareketi beklenmemekle birlikte bu miktarın asgari seviyeye indirilmesi ve Kanal işletmesine etkisinin minimumda tutulması için alınması gereken tüm önlemler tanımlanmıştır.