Hidrodinamik Numerik Modeli

Kanal İstanbul Projesi kapsamında Hidrodinamik Nümerik Modelleme de yapılmıştır.

Boğazlar Sistemi (Çanakkale Boğazı - Marmara Denizi – İstanbul Boğazı),  mevcut veriler ve sahadan elde edilen ölçümler ile hidrodinamik nümerik model kapsamında incelenmiş, daha sonra bu modele Kanal İstanbul eklenerek mevcut duruma etkiler detaylı şekilde incelenmiştir. Model sonuçları ile Kanal İstanbul akıntı hızları ve su seviyesi değişimleri belirlenmiştir. Bu sonuçlar Çevre Etki Değerlendirme çalışmalarında kullanılmıştır.

Yapılan model çalışması sonucunda Karadeniz’den Marmara’ya geçen akım miktarlarında kanal nedeniyle önemli bir değişim olmayacağı belirlenmiştir. Ayrıca elde edilen sonuçlar “Su Kalitesi Nümerik Model” ve “Sediment Taşınım Model” çalışmalarının da verileri olarak kullanılmıştır.