Tarihi Alanlar ve Kültürel Miras

Kanal İstanbul Projesi alanında  arkeolojik ve taşınmaz kültürel mirasa ait mevcut durumu saptamak ve proje inşaat faaliyetlerinin, proje etki sahasında bulunan arkeolojik ve taşınmaz kültür varlıklarıyla etkileşimlerini belirlemek amacıyla Arkeoloji Raporu hazırlanmıştır.

Kanal İstanbul Projesi için Kültürel Miras Yönetimi çalışmaları Arnavutköy, Avcılar, Küçükçekmece ilçeleri sınırları dahilinde yaklaşık 45 km’lik bir güzergah üzerinde gerçekleştirilmiştir.

Yürütülen çalışmalarda proje inşaat ve etki koridoru içerisinde bulunan tescilli arkeolojik alanların güncel durumları ve bunların inşaat faaliyetleri ile etkileşimleri incelenmiştir.

Tarihi, doğal, kültürel kimliği yansıtan ve tarihsel geçmişten gelerek günümüze ulaşan sit alanları, koruma–kullanma dengesi ilkesi benimsenerek, arkeolojik park alanı olarak korunacaktır. Bunlar,

  • Küçükçekmece İç Dış Kumsal Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı (Avcılar Küçükçekmece)
  • Küçükçekmece Gölü ve Çevresi 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanları (Avcılar-Başakşehir)
  • Resneli Çiftliği Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanı (Başakşehir)
  • Filiboz Viranlığı 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı (Arnavutköy)
  • Spradon 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanları (Avcılar)
  • Region 1. ve 2. Derece Arkeolojik Sit Alanları (Küçükçekmece)
  • Yarımburgaz Mağarası 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı (Başakşehir)

Kanal İstanbul güzergâhı çevresindeki en yakın tarihi alanlar, Bathenoa Antik Kenti ve Yarımburgaz Mağaralarıdır. Kanal İstanbul Projesi bu iki alanla herhangi bir olumsuz etkileşim içerisinde değildir.

  • Bathenoa Antik Kenti, Kanal İstanbul çalışma alanının dışındadır. 
  • Yarımburgaz Mağaraları, Kanal İstanbul inşaat çalışma alanının dışındadır.

Ayrıca, olası arkeolojik buluntu halinde 2863 sayılı Kültür Varlıklarının Koruma Kanunu kapsamında çalışılacak ve ülkemizin kültür envanterine kazandırılacaktır. Örneğin, Marmaray Projesi kapsamında ülkemiz kültür envanterine binlerce kültür varlığı kazandırılmıştır.