Trafik Etüdü

Kanal İstanbul Projesi çerçevesinde gemi trafiği projeksiyonları yapılmıştır. Bu bağlamda,  2071 Hedef Yılı yük ve gemi projeksiyonları aşağıdaki verilerle hazırlanmıştır.

 •  Boğaz trafiğinin (2005 -2016) detaylı analizleri,
 •  Karadeniz’deki mevcut limanların kapasiteleri ve gelişme planlarının analizi,
 •  Boğazdan yararlanan ve bölge ülkelerin GSYİH ve nüfus yoğunlukları analizi,
 • Karadeniz havzası, ikincil ve transit pazarların makro ekonomik analizleri,
 • Gemi/Tanker endüstrisindeki trendlerin analizi ve
 •  Bölgedeki jeopolitik sorunlar ve taşımacılıktaki muhtemel senaryoların Boğaz trafiğine etkilerinin analizleri.

 

20 Ocak 2020 Marinetraffic.com'un Deniz Trafiği Haritası
20 Ocak 2020 Marinetraffic.com'un Deniz Trafiği Haritası
 • Trafik etüdü 6 senaryo için analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir.
 • 2050 yılında Boğaz’dan geçecek gemi sayısının yılda 78.000 , 2070 yılında ise 86.000 mertebelerinde olması beklenmektedir.
 • Kanal boyutlarının belirlenmesinde 2 tip gemi dikkate alınmıştır: Kanalın genişliğinin belirlenmesinde konteyner gemileri (350 m boyunda 15 m su çekimi); Kanalın derinliğinin belirlenmesinde ise tanker gemileri (275 m boyunda, 17 m su çekimi).

 

Kanal İstanbul, İstanbul Boğazı’ndan Daha Emniyetlidir.

 • Çatışma senaryoları açısından Kanal İstanbul, en zor kısımlarda, İstanbul Boğazı'ndan 13 kat daha güvenlidir.
 • Karaya oturma senaryoları açısından Kanal İstanbul, -en zor kısımlarda dahi- İstanbul Boğazı'ndan 2 kat daha güvenlidir.
 • Kanal İstanbul ve İstanbul Boğazı arasındaki sonuçların karşılaştırılması, Kanal İstanbul'un İstanbul Boğazı'ndan daha güvenli olduğunu göstermektedir.

Trafik etüdü bağlamında işletme simülasyonu çalışmaları da yürütülmüştür.

 • Trafik Etüt çalışmasında belirlenen gemi tip ve sayıları, çevresel faktörler (akıntı, rüzgar, sis, dalga vb) ve İstanbul Boğazı navigasyon kuralları dikkate alınarak, 2071 yılı için trafik similasyonu Kanal’ın tek yön, çift yön ve ara geçişli olması alternatifleri için gerçekleştirilmiştir.
 • Tasarım gemileri için yapılan navigasyon simülasyonunda Kanal İstanbu'un kesit  yeterliliği test edilerek tasarım kriterleri belirlenmiştir.

Ayrıca navigasyon simülasyonu çalışması da yapılmıştır. 

Dünyanın en gelişmiş laboratuvarlarında navigasyon simülasyon çalışmları sektörün en önde gelen uzmanları ile yapılmıştır.

Çevresel faktörler de  (akıntı, rüzgar, sis, dalga, deprem, tsunami vb. )  dikkate alınarak  Kanal’dan geçmesi planlanan tasarım gemilerinin  belirlenen Kanal ön boyutlarına göre seyrüsefer durumları test çalışmaları gerçekleştirilmiştir.