Titreşim ve Gürültü Ölçümü

Mevcut gürültü düzeyinin tespiti çalışmaları kapsamında; 15 noktada titreşim ve gürültü ölçümü yapılmış, gerekli önerilere ÇED Raporunda yer verilmiştir.