Doğal Afetler

 

Depremsellik Durumu

Kanal İstanbul Proje alanında  sismik riskin incelenmesi çerçevesinde 2475 yıllık periyotta en büyük deprem ivmesine göre tasarım kriterleri belirlenmiştir.

Kanal İstanbul Projesi açısından deprem risklerinin değerlendirilmesi kapsamında hem deterministik hem de olasılıksal yaklaşımlarla sismik tehlike incelenmiştir. Deprem tehlike analizinde Kuzey Anadolu Fay (KAF) Bölgesi’nin, Marmara Bölgesi’nin ve Karadeniz Bölgesi’nin tektonik yapıları girdi olarak kullanılmıştır.

 

 

Tsunami Durumu

  • Marmara Denizi ve Karadeniz’de, olabilecek tsunami riskinin değerlendirilmesi amacıyla önce tsunami kaynak belirleme ve sonrasında belirlenen kaynaklarda üretilecek tsunamiye ilişkin modelleme çalışmaları yapılmıştır.
  • Kanal güzergahı üzerinde tsunami riski değerlendirilmiş olup, tsunaminin bir risk oluşturmayacağı tespit edilmiştir.

Heyelan Durumu

Proje güzergahı ve çevresinde kanal imalatı ve sonrasında potansiyel tehlike yaratabilecek herhangi bir aktif veya yeni heyelan alanı tespit edilmemiştir.

Ayrıca Kanal İstanbul Proje güzergahı üzerinde 'afete maruz ilan edilen bölge'  bulunmamaktadır.